Szkolenie „Dostęp do informacji publicznej” w Bochni

Fundacja Stańczyka i Stowarzyszenie Gmina Bochnia dla Wszystkich zapraszają mieszkańców i przedstawicieli NGO z województwa małopolskiego na szkolenie z dostępu do informacji publicznej, które odbędzie się w dniu 16 lutego br. (sobota) w godz. 9.30 – 16.00 w Hotelu COLD przy ul. Storynka 8 w Bochni.

Zachęcamy do uczestnictwa zarówno osoby, które nie mają dużego doświadczenia w temacie dostępu do informacji, jak i osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Nasze podejście zawsze dotyczy perspektywy obywatela, a nie administracji.

Szkolenie jest bezpłatne, organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, poczęstunek i zwrot kosztów podróży dla osób dojeżdżających na szkolenie spoza Bochni. Uczestnicy szkoleń otrzymają też certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Przyjazny Urząd – dostęp do informacji publicznej w urzędach gmin i miast woj. śląskiego i małopolskiego”, którego celem jest m.in. podniesienie świadomości i znajomości prawa w zakresie dostępu do informacji publicznej wśród obywateli naszego regionu. Więcej informacji o szkoleniach można znaleźć TUTAJ.

Program szkoleń przygotowany został m.in. na podstawie wyników przeprowadzonego w pierwszej połowie br. monitoringu dostępu do informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin woj. małopolskiego oraz doświadczeń Fundacji Stańczyka, jako organizacji prowadzącej doradztwo dla obywateli i NGO w tym zakresie.

Uczestnicy szkoleń będą mieli okazję zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

 • czym jest informacja publiczna?
 • jakie ma ona znaczenie dla życia każdego i każdej z nas?
 • kto musi ją udostępniać?
 • jakie są ograniczenia w udostępnianiu informacji?
 • kto może wnioskować o informację?
 • jakie obowiązują w tej kwestii procedury (na bazie ustawy o dostępie do informacji publicznej)?
 • jak przygotowywać wnioski o dostęp do informacji publicznej?

Trenerami są prawnicy i praktycy – na co dzień korzystający ze swoich praw i egzekwujący je:

 • Przemysław Żak
  Absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (praca magisterska pt. Polska regulacja dostępu do informacji publicznej. Analiza krytyczna wybranej problematyki). Współpracownik organizacji pozarządowych w zakresie doradztwa z zagadnień prawnych, prowadzenia szkoleń oraz koordynacji projektów. Członek Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Członek zarządu Fundacji Stańczyka. Zainteresowania zawodowe: aspekty prawne działalności NGO (w szczególności postępowanie rejestrowe, zapisy statutowe), teoria prawa administracyjnego, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, problematyka dostępu do informacji publicznej.
 • Anna Rozkuszka
  Studentka V roku prawa Wydziału Prawa i Administracji UJ, młodszy doradca Programu Poradnictwa Prawnego Fundacji Stańczyka, zainteresowana prawnymi aspektami działalności strażniczej i NGO, praktycznymi i teoretycznymi aspektami dostępu do informacji publicznej. Brała udział w różnych działaniach z zakresu kontroli obywatelskiej, dzięki którym zdobyła również doświadczenie z zakresu stosowania prawa do informacji. Członkini Zarządu Fundacji Stańczyka.

W celu zapisania się na szkolenie należy wypełnić zamieszczony poniżej formularz zgłoszeniowy nie później niż do 13 lutego 2013 r. Przy zapisach liczy się kolejność zgłoszeń. Każda przyjęta osoba otrzyma potwierdzenie wraz z podaniem dokładnego miejsca szkolenia.

Kontakt:

Małgorzata Fedas – koordynatorka projektu
tel. 503 433 636 lub 606 930 819
e-mail malgorzata.fedas@stanczyk.org.pl

 

***