Szkolenie z dostępu do informacji publicznej dla urzędów gmin – Kraków, 16 stycznia

Nabór na szkolenie został zamknięty, zapraszamy na kolejne szkolenia w dn. 24 i 30 stycznia. Więcej…

***

Zapraszamy przedstawicieli urzędów gmin z terenu województwa małopolskiego na bezpłatne szkolenie pt. „Prawo dostępu do informacji publicznej – prawo obowiązku udostępnienia informacji publicznej”, które odbędzie się 16 stycznia 2013 r. w godz. 9.15 – 16.30 w Hotelu Atrium (ul. Krzywa 7) w Krakowie.

Szkolenie poprowadzi Przemysław Żak – prawnik specjalizujący się m.in. w tematyce dostępu do informacji publicznej.

W celu zapisania się na szkolenie należy wypełnić zamieszczony poniżej formularz zgłoszeniowy nie później niż do 14 stycznia 2013 r. Przy zapisach liczy się kolejność zgłoszeń. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, w szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie trzy osoby z jednej gminy. Potwierdzenie udziału prześlemy drogą mailową po zakończeniu rejestracji uczestników.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, bardzo prosimy o przesłanie informacji na adres: malgorzata.fedas@stanczyk.org.pl; na szkolenie zaprosimy wtedy osoby z listy rezerwowej.

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji w zakresie udzielania informacji publicznej wśród osób zatrudnionych w urzędach gmin z terenu województwa małopolskiego.
Program szkolenia przygotowany został m.in. na podstawie wyników przeprowadzonego w pierwszej połowie br. monitoringu dostępu do informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin woj. małopolskiego. Przedstawione zostaną dobre praktyki udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie. Pozwoli to skupić się na problemach, które rzeczywiście sprawiają urzędnikom największe trudności, co ułatwi skuteczne i trwałe wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu urzędów.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia.

Więcej informacji nt. szkoleń oraz szczegółowy program można znaleźć TUTAJ.

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Fedas – koordynatorka projektu, tel. 503 433 636 lub 606 930 819, e-mail malgorzata.fedas@stanczyk.org.pl.


PROGRAM SZKOLENIA

9.00 Rejestracja
9.15 Rozpoczęcie szkolenia
9.30 Jawność i prawo do informacji w prawie międzynarodowym i polskim – umiejscowienie w systemie praw człowieka, podmiot uprawniony
10.15 Zakres pojęcia informacji publicznej jako przedmiotu prawa do informacji
11.00 Przerwa kawowa
11.15 Pozostały zakres prawa do informacji publicznej
12.15 Dostęp do informacji w trybie wnioskowym – wszczęcie postępowania
13.15 Przerwa obiadowa
13.45 Dostęp do informacji w trybie wnioskowym – przebieg, zakończenie postępowania i weryfikacja
15.15 Przerwa kawowa
15.30 Uwagi o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej
16.00 Uwagi o odpowiedzialności karnej – przykłady
16.30 Zakończenie szkolenia

***