Udział w spotkaniu konsultacyjnym w WadowicachWadowice_herb.svg (2)8 października 2 osoby z naszej grupy wzięły udział w spotkaniu konsultacyjnym Programu Współpracy Gminy Wadowice, które odbyło się w Urzędzie Gminy, przy placu Jana Pawła II. Frekwencja była bardzo niska: swoich przedstawicieli na spotkanie wystawiło zaledwie pięć organizacji [informacja zweryfikowana na podstawie informacji z Urzędu Gminy Wadowice, za które bardzo dziękujemy]. Spotkanie prowadziły cztery panie urzędniczki. Urząd zapewnił dużą salę (ponad 50 miejsc siedzących) i poczęstunek.

Uczestnicy otrzymali skserowane projekty Programu Współpracy. Spotkanie nie trwało dłużej niż pół godziny. Na początku pani kierownik z Urzędu omówiła dwie zgłoszone do projektu uwagi, tłumacząc, dlaczego nie mogą zostać przyjęte. Wobec pierwszej (propozycja finansowania bezpłatnych porad księgowych), pani kierownik
wyjaśniła że podobny projekt był już realizowany i wśród wadowiczan nie było zainteresowania tego typu usługami.


Druga uwaga wywołała dyskusję. Na komentarz pani kierownik, że propozycja zwiększenia środków na sporty walki byłaby niesprawiedliwa wobec
przedstawicieli innych dyscyplin, głos zabrał jeden z panów reprezentujących klub sportowy i przekonywał, że obecny podział jest niesprawiedliwy: na jedne dziedziny (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, pływanie) przeznaczane są dziesiątki, nawet setki złotych, natomiast inne, między innymi sztuki walki, wspiera się żenująco niskimi kwotami mimo że zainteresowanie nimi jest wśród dzieci i młodzieży duże co widać po ich frekwencji na darmowych
Wadowice_LuftBzajęciach. Ostatecznie pani kierownik zgodziła się zasugerować zmianę w Programie: część pieniędzy zaplanowanej na imprezy przeznaczyć na sztuki walki. Przedstawiciel klubu zwrócił uwagę na różnicę w podejściu do sportów walki Wadowic i innych gmin, gdzie jest on znacznie lepiej wspierany, a lokalni politycy uczestniczą w zawodach. W Wadowicach zawsze są zapraszani, ale ich miejsca pozostają puste.

Odpowiedzi na uwagi mają zostać zamieszczone na stronie internetowej Urzędu. 


Pod zakończeniu części oficjalnej spotkania przedstawiliśmy zebranym, na czym polega i jaki jest cel naszego działania i poprosiliśmy o wypełnienie ankiety dotyczącej procesu konsultowania Programu Współpracy z NGO. Ankietę wypełnili wszyscy uczestnicy. Reprezentantki urzędu również zapoznały się z ankietą. Prowadząca spotkanie pani  bardzo przychylnie odniosła się do naszej obecności i działania, przy uzupełnianiu ankiet wyraziła nadzieję, że może dadzą one wskazówki, co można by zmienić, żeby organizacje liczniej włączyły się w proces konsultacji.

 My też mamy taką nadzieję 🙂

Opracowała: Anna Cioch