Umowa sponsoringowa i sprzedaż darowizn – relacja ze spotkania

W czwartek 25. stycznia odbyło się trzecie spotkanie z cyklu „Prawo w działalności obywatelskiej”, organizowane przez Fundację Stańczyka we współpracy z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych. Tematem wydarzenia, wskazanym w ankietach przez uczestników poprzednich spotkań, był tym razem problem uzyskiwania funduszy w organizacjach pozarządowych, a w szczególności cienkiej granicy jaka czasami dzieli darowiznę od sponsoringu.

Również ta odsłona cyklu, podobnie jak wszystkie poprzednie, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W siedzibie Biura Inicjatyw Społecznych na ulicy Krasickiego zgromadziło się blisko dwadzieścia osób.

Cienka granica = wiele pytań

Pierwsza część spotkania była powrotem do korzeni cyklu: formuły wykładu z możliwością zadawania pytań. Poprowadziła ją Anna Rozkuszka – radca prawny i ekspert Fundacji Stańczyka. Uczestnicy od początku zachęcani byli do zgłaszania wątpliwości i zadawania pytań. Chętnie korzystali z tej możliwości, a wiele pytań przeradzało się w znacznie bardziej rozbudowane dyskusje, w które angażowała się większość z zebranych na sali osób. Szybko okazało się też, że granica między darowizną a sponsoringiem może być znacznie cieńsza, niż się wydaje i dlatego warto zachować szczególną czujność.

Następnym etapem były krótkie ćwiczenia. Uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy, każda z których otrzymała trzy przykładowe wersje umów. Zadanie polegało na osądzeniu, czy w dana umowa jest przykładem darowizny, sponsoringu czy barteru. Uczestnicy zostali również zachęceni do wyszukiwania zapisów, które mogłyby wzbudzić wątpliwości. Szczególnie to ostatnie zadanie dało początek kolejnym żywym dyskusjom.

Lepiej zapobiegać…

Potem nastąpił powrót do formuły wykładowej. Prowadzący poprzednie dwa spotkania Przemysław Żak, szef Programu Dobre Prawo Fundacji Stańczyka, zastąpił Annę Rozkuszkę aby opowiedzieć o powiązanym z omawianymi problemami kwestii sprzedaży przedmiotów darowizn. Ten temat, choć znacznie węższy od tych poruszanych w pierwszej części spotkania, jest czymś, z czym często zmagają się organizacje pozarządowe i przy którym, jak się okazało, łatwo można wpaść w pułapkę.

Czas na zmiany

Czwartkowe, trzecie spotkanie z cyklu „Prawo w działalności obywatelskiej” wprowadziło pewne zmiany do znanej i sprawdzonej formuły: pojawienie się Anny Rozkuszki jest pierwszym krokiem na drodze do zaproszenia także innych ekspertów do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. Ta zmiana na pewno bardzo przysłuży się uczestnikom, bo aktywność dyskusji i liczba zadawanych pytań świadczy o ogromnym zapotrzebowaniu na takie inicjatywy. A, jak wiadomo, im więcej perspektyw, tym lepiej.

Kolejne spotkanie z cyklu planowane jest na kwiecień. Już teraz serdecznie na nie zapraszamy.

 

Opracowała Olga Gicala