Weź władzę w swoje ręce – zamknięty warsztat online, 15 lipca (zapisy do 10 lipca)

Weź władzę w swoje ręce – zamknięty warsztat online, 15 lipca. 

Uwaga: zapisy do 10 lipca. 

Wydarzenie na Facebooku.

Nie podoba Ci się, że decyzje zapadają ponad głowami mieszkańców?

Chcesz wiedzieć czemu i jak powstały przepisy prawne, które Ci sprawiają problem? Nie zgadzasz się z tym, jak prezydent lub Rada Miasta zarządzają Waszym miastem? Masz dość czucia się bezsilnym wobec tego, co dzieje się w Twojej szkole, na ulicy, uczelni, w instytucji publicznej, w Twoim mieście, województwie, państwie?  A może podoba Ci się to wszystko, ale masz swoje pomysły, jak można coś zrobić lepiej, chciałbyś postulować lepsze uregulowania prawne, lub inne przedsięwzięcia?

Weź władzę w swoje ręce!

 

UWAGA: spotkanie dla max. 25 osób, ma charakter zamknięty. Skierowane jest dla osób działających w organizacjach pozarządowych, w tym również w partiach politycznych, związkach zawodowych, samorządach zawodowych. Zgłoszenia: do 10 lipca. Udział zostanie potwierdzony do 13 lipca na podstawie otrzymanych zgłoszeń. Od zakwalifikowanych uczestników i uczestniczek oraz organizacji delegującej uczestnika/czkę wymagane będzie wypełnienie i odesłanie e-mailem oraz pocztą dokumentacji związanej z udziałem w projekcie. 

 

 • Zapraszamy: osoby związane z organizacjami pozarządowymi: działaczy i działaczki społecznych, aktywistów i aktywistki z ruchów miejskich, członków i członkinie partii, obywatelki i obywateli 🙂
 • na: warsztat online „Weź władzę w swoje ręce”, 
 • kiedy: 15 lipca, w godzinach: 11:00 – 15.30,
 • zgłoszenia: do 10 lipca przez formularz: https://tiny.pl/7c8cc
 • informację o zakwalifikowaniu na szkolenie otrzymasz do 13 lipca. 
 • gdzie: online. Link otrzymasz po zakwalifikowaniu się na szkolenie i przesłaniu wypełnionych dokumentów uczestnika
 • kto: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP,
  Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka,
 • prowadzący: Alina Czyżewska, Szymon Osowski,
 • prawne info: regulamin udziału w projekcie [TUTAJ], zasady przetwarzania danych osobowych [TUTAJ], info o projekcie [TUTAJ].

Podczas warsztatu prowadzący opowiedzą o tym, jak kontrolować władze publiczne, jak korzystać z obywatelskich narzędzi prawnych i uzyskiwać informacje, jak skutecznie wpływać na władze. 

W programie:

11:00-13.00 Alina Czyżewska;

 • z czego wynikają nasze prawa? Konstytucja, ustawy samorządowe, Europejska konwencja praw człowieka w praktyce,
 • czy władza może wszystko? Jak rozumieć granice władzy i działanie na podstawie prawa?
 • do czego służy radny? Jak zdyscyplinować naszych radnych?
 • samorządowe wypaczenia – jak reagować? Miękkie narzędzia wpływuwływu.

13:30-15.30 Szymon Osowski:

 • po co i jak kontrolować władze publiczne?
 • obywatelskie narzędzia: informacja publiczna, wnioski i skargi, inicjatywa lokalna, budżet obywatelski.

 

Ponadto: Wsparcie merytoryczne i sieciowanie, omówienie Waszych działań, wsparcie indywidualne w planowaniu strategii i konkretnych działań, wymiana informacji i doświadczeń, zsieciowanie się.

Spotkania edukacyjne mają na celu wzmacnianie organizacji pozarządowych oraz osób z nimi współpracujących, w prowadzonych, w tym planowanych działaniach strażniczych, czyli aktywnościach w zakresie kontroli obywatelskiej władz publicznych.

 

Zapisy i pytania:

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 lipca poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny pod adresem:  https://tiny.pl/7c8cc. O zakwalifikowaniu na spotkanie poinformujemy Cię do 13 lipca. 

 

Liczba miejsc ograniczona. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, z jednej organizacji zostaną zakwalifikowane max. 2 osoby. W razie pytań dotyczących spotkania, prosimy o kontakt: anna.cioch@stanczyk.org.pl.

 

Ważne: w miarę wolnych miejsc, na zasadzie “wolnego słuchacza”, w spotkaniu będą mogły wziąć udział osoby nie zrzeszone w organizacjach. Napisz: anna.cioch@stanczyk.org.pl

 

Finansowanie: spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Lex pro bono communi – monitoring prawa regulującego współpracę rządu z organizacjami pozarządowymi na rzecz dobra wspólnego”, realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Do zobaczenia!