Wniosek o zmiany w Biuletynie Informacji Publicznej

BIP nie po raz pierwszy

Wiele z naszych działań dotyczy krakowskiego Biuletynu Informacji Publicznej. Uważamy go za kluczowy kanał komunikacji z mieszkańcami Krakowa. Istotność BIPu we współpracy z miastem oraz w kontroli pracy urzędników i polityków jest nie do ocenienia. W wyniku naszych analiz i działań niejednokrotnie zgłaszaliśmy pomysły i potrzeby jego zmian i udoskonaleń. W ostatnim czasie znów zajęliśmy się tematem BIPu, jednak chcąc zyskać nowe spojrzenie i osąd zaprosiliśmy do współdziałania mieszkańców krakowa. Zwróciliśmy się szczególnie do tych osób, które w oparciu o BIP pracują systematycznie i wystarczająco długo, ażeby wnieść  kompleksową i konstruktywną krytykę portalu.

 

Konsultacje i wnioski

Mieszkańcy, w tym głównie aktywiści, radni i dziennikarze w ramach internetowej ankiety oraz spotkań dyskusyjnych zwrócili uwagę na szereg mankamentów krakowskiego BIP oraz zaproponowali zmiany. Cały przebieg prac oraz ich efekty możecie znaleźć w dokumencie “Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa Podsumowanie ankiety i spotkania eksperckiego”.Pokrótce – jako priorytetowe elementy do poprawy/wdrożenia wyłaniają się np wyszukiwarka, menu podmiotowe, poprawa przejrzystości, uzupełnienie treści. Jednocześnie należy docenić ogrom codziennej pracy przy portalu Biuletynu.

 

Wnioski na podstawie… wniosków – działania Stańczyka

Udostępnione Państwo opracowanie reasumując naszą pracę nie zakończyły naszych działań. Na podstawie ankiet i pracy sformułowaliśmy do Prezydenta Miasta Krakowa wniosek w oparciu o kodeks postępowania administracyjnego. Zawarliśmy w nim wszystkie wyróżniające i powtarzające się postulaty osób często korzystających z krakowskiego BIP.
Nie wszystkie spostrzeżenia były dla nas zaskoczeniem, nie mniej jednak opinia tej istotnej społeczności pozwoliła sprecyzować rekomendacje, których wprowadzenie korzystanie wpłynąłby na przyjazność krakowskiego BIPu. Wierzymy, że Prezydent przychylnie odniesie się do naszych postulatów.


Na ten moment czekamy na odpowiedź lub samo działanie Prezydenta.