Wnioskujemy o to, żeby komisje RMK publikowały dokumentację swojej działalności

Zawnioskowaliśmy (kliknij, żeby zobaczyć wniosek) do Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, pana Bogusława Kośmidera, o zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta pełnej dokumentacji (lista obecności, protokół, opinie, pozostałe dokumenty) z posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa. Publikowanie tych dokumentów zwiększy przejrzystość funkcjonowania komisji i umożliwi mieszkańcom włączanie się w pracę Rady Miasta.

Obecnie poszczególne komisje różnie podchodzą do publikowania dokumentów, dla przykładu: wszystkie dokumenty publikują Komisja Budżetowa, Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych, Komisja Dialogu Obywatelskiego, Komisja Dyscyplinarna, Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (niektóre z nich z pewnym opóźnieniem). Komisja Główna również publikowała wszystkie dokumenty, jednakże po 1 czerwca br. przestała publikować listy obecności. Komisja Rewizyjna nie publikuje swoich opinii w ogóle, nie ma żadnych dokumentów merytorycznych z pracy komisji (poza protokołami).

Posiedzenia komisji odbywają w porach często uniemożliwiających mieszkańców Krakowa uczestniczenie w nich. Niejednokrotnie to w komisjach toczą się merytoryczne dyskusje i zapadają decyzje, które następnie są potwierdzane poprzez uchwały na sesjach Rady Miasta Krakowa. Komisje są tymi organami, przez które mieszkańcom najłatwiej jest włączać się w proces legislacyjny w Radzie Miasta i w realny sposób wpływać na to, co dzieje się wokół nich. Dlatego tak ważne jest, aby każdy zainteresowany miał możliwość w sposób przystępny zapoznać się z przebiegiem pracy Komisji.