Wszystko, co chcieliście wiedzieć i nie baliście się zapytać #WyciągamyWnioski


Wnioski z roku 2016

Po miesiącach: wysyłania wniosków o dostęp do informacji publicznej, wymiany maili z pracownikami UMK, dogłębnej analizy, czy wreszcie żmudnego żonglowania danymi w tabelach, chcemy przedstawić Państwu efekty naszej pracy. Publikujemy kompletny rejestr za 2016 rok ze wszystkimi wnioskowanymi informacjami. Dokument ten przedstawia spis zarejestrowanych przez UMK wniosków o informację publiczną wraz z krótkim opisem.

O każdym z wniosków znajdziemy informację: jaki został przypisany mu numer porządkowy, czego dotyczyło pytanie i w jaki sposób mieszkaniec je zadał (np. osobiście lub za pomocą wiadomości e-mail). Tabela wskazuje również, która instytucja merytorycznie  była zaangażowana w odpowiedź. W rejestrze znajdziecie informację kiedy została wszczęta i zakończona procedura udostępniania informacji. W rubryce “uwagi” zazwyczaj umieszczana jest informacja mówiąca o tym, czy sprawa została załatwiona terminowo. Dokument ten zawiera także adnotacje, o które prosiliśmy osobnymi wnioskami, czy w skutek złożenia wniosku było prowadzone postępowanie odwoławcze  lub skargowe.


Zainteresowania, działania i pytania

Repertuar Waszych pytań był różnorodny.  Pytaliście o działki, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, pozwolenia na budowę, sprawy związane z organizacją ŚDM, kontrolę kierowców aplikacji przewozu osób, czy o budżet obywatelski. Wysyłaliście pytania o wiele innych rzeczy… naprawdę wiele, bardzo wiele. W 2016 roku wysłaliście do Urzędu 2810 wniosków. To oznacza, że średnio do Urzędu wpłynęło niemal 8 pism każdego dnia.


Cieszy nas aktywność krakowian i Wasza gotowość do zadawania pytań. Naszymi działaniami staramy się promować ideę aktywnych i zaangażowanych obywateli. Misją Fundacji Stańczyka jest przygotowanie mieszkańców oraz przedstawicieli władzy do przejrzystej, otwartej i sprawnej współpracy.  Postawa krakowian, chcących uczestniczyć w życiu Krakowa, powinna być też dobrą wiadomością dla Magistratu.
Jednocześnie należałoby zadać pytanie czy taka ilość pytań o sprawy miasta nie budzi zastrzeżeń wobec zupełności i przejrzystości Biuletynu Informacji Publicznej, czy też innych oficjalnych i łatwo dostępnych  kanałach komunikacji Magistratu.

Dobre przykłady, cele i oczekiwania

Zadaliśmy sobie trud zdobycia, analizy i przygotowania informacji, mając wyznaczonych kilka celów. Nadrzędnym i docelowym jest przekonanie naszych władz, by we własnym zakresie na bieżąco publikowały rejestr wniosków o dostęp do informacji publicznej, który i tak przecież już teraz prowadzą.  Opublikowanym rejestrem chcemy pokazać, że można i że to ma sens. Przekonanie Prezydenta, by Urząd prowadził dostępny i pełen rejestr jest dla nas ważne, ponieważ jesteśmy przekonani, iż przyniósłby wiele korzyści dla Miasta – jako instytucji i Miasta – jako miejsca do życia. Chcielibyśmy także, by ów rejestr zawierał szeroki opis procesu przez jaki przechodzi wniosek. Dążymy do tego by treść pytań i odpowiedzi były ogólnodostępne. Oczywiście zanonimizowane, by chronić Waszą prywatność.  


Przejrzyste pytania

Publikacja rejestrów wniosków o dostęp do informacji publicznej, szczególnie prowadzona przez sam Urząd, pozytywnie wpłynie na poziom wiedzy mieszkańców i ich zainteresowanie miastem. Wnioski kierowane do Urzędu obrazują, czym zainteresowani są mieszkańcy oraz to, do jakich informacji nie mają dostępu. Zapytania przedstawiają niejednokrotnie potrzeby mieszkańców. Opublikowane pytania mogą stać się przyczyną do wzrostu zainteresowania danym tematem czy nawet dać początek debacie publicznej.

W konsekwencji można spodziewać się wspólnych działań mieszkańców i władz oraz lepiej funkcjonującego i bardziej przyjaznego miasta.

Co dalej?

Niedługo opublikujemy rejestr wniosków za 2017 rok, wychodząc naprzeciw ciekawości mieszkańców. Na bieżąco wnioskujemy o kolejne dane, które też na bieżąco będziemy publikować. Dążymy też do pełniejszej przejrzystości władz publicznych i sprawniejszej współpracy na linii mieszkaniec – miasto. Przygotowywujemy także wniosek do Prezydenta Krakowa, z naszymi postulatami dot. rejestru wniosków o dostęp do informacji publicznej, w którym zgłosimy potrzebę jego upubliczniania, a także zaproponujemy rozwiązania na rzecz jego udoskonalenia.