Wygraliśmy w NSA z Państwową Komisją Wyborczą.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18.02.2015 r. Sprawa dostępu do informacji o działaniach PKW będzie rozpatrzona ponownie.

Państwowa_Komisja_Wyborcza_(12009843584)

Przeprowadziliśmy monitoring, złożyliśmy zastrzeżenia…

W lipcu 2011 roku Fundacja Stańczyka w wyniku prowadzenia monitoringu finansowania kampanii samorządowej w roku 2010 przesłała do Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeżenia i uwagi do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych Platformy Obywatelskiej RP oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej (Raport z monitoringu finansowania samorządowej kampanii wyborczej z 2010 roku znajdziecie tutaj), a także do problemów z interpretacją niektórych przepisów wyborczych, przede wszystkim dotyczących przedwczesnej kampanii wyborczej (tzw. “pre-kampanii”).

…które PKW zobowiązała się wziąć po uwagę…

W odpowiedzi z dnia 18 sierpnia 2011 r. PKW zobowiązała się do uwzględnienia uwag przedłożonych przez Fundację w informacji o realizacji przepisów kodeksu wyborczego i ewentualnych propozycjach zmian tych przepisów, która miała zostać opracowana przez PKW po wyborach parlamentarnych w 2011 r.

nsa…ale co z nimi zrobiła? Wciąż unika odpowiedzi…

Do Krajowego Biura Wyborczego w lutym 2012 roku wpłynęło od Fundacja Stańczyka kolejne pismo – tym razem wniosek o informację w sprawie rozpatrzenia przedstawionych powyżej zastrzeżeń i uwag, a także o stan rozpatrzenia sprawozdań finansowych komitetów. Państwowa Komisja Wyborcza nie odpowiedziała na to pismo. W związku z tą bezczynnością Przewodniczącego PKW w lipcu 2012 roku Fundacja złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skarga ta została oddalona – Sąd uznał, że udostępnianie informacji publicznej w związku z zastrzeżeniami do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych reguluje Ordynacja wyborcza, a nie – tak jak ogólnie  – ustawa o dostępie do informacji publicznej. Dlatego też miałby nie istnieć obowiązek udostępnienia żądanych informacji.

…a my nie ustaniemy w zadawaniu pytań.

Sprawa po odwołaniu trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego , który zwrócił ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Fundacja Stańczyka zdecydowała się jednak po ponownym oddaleniu skargi złożyć kolejną skargę kasacyjną. 18 lutego 2015 roku Naczelnyy Sąd Administracyjny znów skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. O ile można być z tego wyroku zadowolonym, to jednak należy zauważyć, jak wiele trudności przysparza uzyskanie dostępu do informacji w kwestii wyborów, które powinny być w najbardziej oczywisty sposób jawne i przejrzyste. Przykry jest też fakt, że ze względu na to utrudnienie wciąż nie znamy wyników naszych działań monitoringowych sprzed kilku lat i nasza praca w tym zakresie musiała zostać przesłonięta przez kwestię dostępu do informacji publicznej.

Opracował Krzysztof Winiarski