Tytuł projektu: Wzmocnienie społeczeństwa dla wzmocnienia dobrego zarządzania

Finansowanie projektu: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów

Numer grantu: 21650161

Budżet projektu: 49,670 EUR

Czas trwania projektu: 1 marca 2017 r. – 31 maja 2018 r.

Główny realizator projektu:

Organizacje partnerskie:

Znaczenie projektu / kontekst

Pomimo pewnych postępów dokonanych w ciągu ostatnich kilku lat standardy dobrego zarządzania, otwartych danych i odpowiedzialności rządu nadal pozostają wyzwaniem dla Gruzji. Otwarte dane dostępne na portalu rządowym – www.data.gov.ge nie są zgodne z rzeczywistymi zasobami otwartych danych dostępnymi w instytucjach publicznych. Nawet dostępne zestawy danych nie są wykorzystywane w wystarczającym stopniu do zastosowań mobilnych, publicznego monitoringu, wizualizacji danych, tworzenia historii, podnoszenia świadomości, świadczenia usług itp. Dziennikarze, aktywiści i ogół społeczeństwa nie mają wystarczających umiejętności i wiedzy na temat korzystania z otwartych danych. Ponadto w większości przypadków informacje publiczne nie są udostępniane w formacie do odczytu maszynowego, a zamiast tego są ujawniane w formie papierowej lub zeskanowanej. Ogranicza to możliwości pełnienia funkcji watchdoga.

Cel główny projektu

Wzmocnienie gruzińskiej opinii publicznej, aby skutecznie monitorować i kontrolować rząd, a także zwiększyć poziom otwartości i odpowiedzialności gruzińskiego rządu.

Cele szczegółowe projektu

– Zachęcać aktywistów i dziennikarzy do korzystania z otwartych danych i ich wizualizacji do monitorowania działań / wydatków rządowych poprzez stworzenie interaktywnej platformy zawierającej setki zestawów danych.

– Poprawić współpracę między gruzińskimi grupami społecznymi (dziennikarzami, przedstawicielami CSO, aktywistami, studentami itp.) W ich działaniach strażniczych.

– Podniesienie standardów proaktywnego ujawniania otwartych danych w Gruzji poprzez dzielenie się doświadczeniami i praktyką krajów europejskich.

Wyniki / produkty: produkty lub wydarzenia

1. Wnioski o dostęp do informacji publicznej i otrzymane dane publiczne od kilku gruzińskich instytucji rządowych

2. Stworzenie platformy

3. Tworzenie i publikowanie zestawów danych

4. Konsultacje z partnerami z krajów V4 na temat wizualizacji danych

8. Wideo na temat platformy

9. Wizualizacje danych

10. Przygotowanie publikacji

11. Prezentacja platformy

12. Konkurs na esej

13. Ostateczna prezentacja

Budżet
l.p. Kategoria Wsparcie z Międzynarodowego Funduszu Wyszechradzkiego
1. Wnioski o dostęp do informacji publicznej 400 EUR
2. Stworzenie Platformy 7,000 EUR
3. Zbiory danych 10,400 EUR
4. Konsultacje 6,000 EUR
5. Video 1,000 EUR
6. Wizualizacje danych 7,000 EUR
7. Publikacja 10,300 EUR
8. Prezentacje 2,000  EUR
9. Esej 2,100 EUR
10. Koszty administracyjne 3,470 EUR
Całość 49,670 EUR

 

Rola Fundacji i Budżet jej działań w ramach projektu:

  • Jedna z 4 organizacji konsultujących otwarte dane, analizę, wizualizacje, rzecznictwo na rzecz otwierania danych publicznych (1500 EUR).
  • Przygotowanie polskiej części publikacji (1500 EUR).

Publikacja powstała w ramach projektu dostępna jest tutaj.