Zapraszamy na spotkanie o prawie w działalności obywatelskiej: NGO a uchwały

Już 19 października 2017 r. w godz. 18:00-20:30 w Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych (ul. Krasickiego 18) odbędzie się spotkanie dla przedstawicieli krakowskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych pt. “Organizacje pozarządowe a uchwały. Na co potrzebujemy uchwał, a na co niekoniecznie?”

W organizacjach mamy organy statutowe, kolegialne, które – wydawałoby się – mogą działać tylko uchwałami. Jednak w praktyce codziennej oznacza to szereg problemów związanych ze zwołaniem organu i przeprowadzeniem głosowania. Życie okazuje się szybsze niż nasze procedury. Okoliczności wymagają często szybkich decyzji i działań, z którymi nie możemy zwlekać.

Co powinniśmy rozstrzygać uchwałami w naszych stowarzyszeniach czy fundacjach, a o czym możemy decydować samodzielnie?
Kiedy niezadbanie o procedury szkodzi nam bardziej niż odwlekanie decyzji?
Czy faktycznie zgodność z procedurą oznacza dłużyznę?

 

 

 

 

 

Zależy nam na wymianie opinii, poznaniu Waszych doświadczeń i wspólnym wypracowaniu rozwiązań podczas spotkania. Chcielibyśmy, aby miało ono dla Was wymiar mocno praktyczny.

Wprowadzenie merytoryczne do tematu zapewnia Przemek Żak, szef Programu Dobre Prawo Fundacji Stańczyka, której jest też współzałożycielem. Ekspert prawny ws. prawa ngo, w tym zespołu przy OFOP, specjalista instrumentów prawnych kontroli obywatelskiej. Współpracował nad nowelizacją prawa o stowarzyszeniach (m.in. autor projektu uzasadnienia). Zwolennik holistycznego podejścia przy zarządzaniu organizacją, ujmowania odpowiedzialności i ryzyka prawnego jako zjawisk, wykraczających poza kategorie czysto formalne. Fan zwinnych metodyk zarządzania Agile w ngo. Szkoleniowiec i doradca prawny, prowadzi prywatną praktykę w formie spółki. Członek Stowarzyszenia Watchdog Polska, Stańczyka, oraz Dialog Społeczny.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 października za pośrednictwem formularza.

Zachęcamy też do dołączenia do wydarzenia na Facebooku.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają niebawem materiały wprowadzające do tematu do poczytania przed spotkaniem. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Będzie to pierwsze z cyklu spotkań edukacyjnych “Prawo w działalności obywatelskiej” organizowanych przez Fundację Stańczyka we współpracy z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych. Każde spotkanie będzie poświęcone innemu tematowi, ważnemu dla działaczy społecznych.