Zarząd Fundacji

Członkowie Zarządu Fundacji Stańczyka:

  • Jan Niedośpiał
  • Małgorzata Podstawa
  • Przemysław Żak

Członkowie i Członkini Zarządu nie przynależą do partii politycznych.

 

 

Jan Niedośpiał

Absolwent Politologii na UP, specjalności społeczno – ustrojowej, w 2008 roku obronił pracę magisterską na temat korupcji. Wolontariusz Unii Europejskiej w Ekwadorze, współpracownik ekwadorskiej sieci organizacji środowiskowych CEDENMA.

Zainteresowania zawodowe: korupcja, nowe metody badań w naukach społecznych, problematyka kontroli społecznej, prawa społeczności lokalnych.

Zainteresowania pozazawodowe: Problematyka „inności”, antropologia, lingwistyka, web 2.0 i przemiany społeczne.

Ostatnio zajmował się m.in. sprawą: Jednostki miejskie, spółki i fundacje. Prawo do informacji i koszty MS Office.

 

Małgorzata Podstawa

MP-2

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała także politologię na Uniwersytecie w Zagrzebiu oraz porównawcze studia cywilizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z Fundacją Stańczyka związana od początku 2014 roku gdzie koordynowała pracę Programu Przejrzysty Kraków oraz monitorowała pracę Rady Miasta i Rad Dzielnic. Współpracowała również przy projektach Krakowskie Obserwatorium Legislacyjne oraz Kraków Na Oku Wyborców. Współtworzyła projekt Mam to w BIPie!, mający na celu monitoring Biuletynów Informacji Publicznej i dostosowanie ich do  standardów dostępności WCAG 2.0. oraz monitorowała jako wolontariuszka przebieg kampanii samorządowej dla Instytutu Spraw Publicznych. Zainteresowana głównie prawem wyborczym i mową nienawiści w przestrzeni publicznej.

Ostatnio zajmowała się m.in.: Spotkanie Stowarzyszenia Stańczyka.

 

Przemysław Żak

Prawnik, doradca prawny i szkoleniowiec. Współfundator Fundacji Stańczyka, Szef jej Programu Prawnego, w Fundacji najchętniej angażuje się w strategie i planowanie działań, orędownik Agile w organizacji.

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista w zakresie prawa do informacji i innych instrumentów prawnych kontroli obywatelskiej oraz w obszarze tworzenia, prowadzenia i odpowiedzialności prawnej w organizacjach pozarządowych. Interesuje się też tematyką regulacji prawnych partycypacyjnych form aktywności obywatelskiej.

Od 2010 aktywnie uczestniczył w procesie legislacyjnym pracując przy zmianie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. Jest twórcą programów szkoleniowych dla zarządów (z zakresu praw autorskich, odpowiedzialności prawnej), współautorem projektów edukacyjnych Fundacji Stańczyka.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Watchdog Polska, od niedawna członek Obywatelskiego Forum Legislacyjnego przy Fundacji Batorego, jak i Stowarzyszenia Dialog Społeczny.

Zainteresowania zawodowe: aspekty prawne działalności ngo (w szczególności postępowanie rejestrowe, zapisy statutowe), teoria prawa administracyjnego, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, problematyka prawa do informacji w tym dostępu do informacji publicznej, koncepcja i świadomość praw człowieka.

Zainteresowania pozazawodowe: teoretyczne i praktyczne aspekty relacji obywatel – państwo, historia starożytnego Rzymu w połączeniu z dobrą kuchnią.

Ostatnio zajmował się m.in. sprawą: Stanowisko Fundacji Stańczyka ws. nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach