Zarząd ngo, prawo, odpowiedzialność i podatki

Czy art. 116a w zw. z 116 Ordynacji jest adekwatny do ngosów?

Program Dobre Prawo powolutku, ale toczy swoje żarna. Szef Programu Przemek Żak opublikował właśnie na swoim blogu tekst o problemie z stosowanie przesłanki wyłączającej odpowiedzialność członków zarządów za zaległości podatkowe wobec zarządów stowarzyszeń i fundacji [cały tekst jasno temat opisujący dostępny tutaj]. Problem dotyka wszystkie te stowarzyszenia rejestrowe i fundacje, które nie mają działalności gospodarczej.

O co chodzi?
Zgodnie z ww. przepisami, nie będzie ścigany z własnego majątku przez fiskusa ten członek zarządu osoby prawnej, który wykaże m.in., że złożył we właściwym czasie lub nie zawinił niezłożenia wniosku o upadłość. Tylko że ngosy bez działalności gospodarczej nie podlegają prawu upadłościowemu ani restrukturyzacyjnemu. Jak opisuje Przemysław – możliwe rozwiązania interpretacyjne są trzy.

Pierwsze – trudno – nie może z tego skorzystać i jest w gorszej sytuacji niż np. prezes spółki giełdowej… Drugie – w takim razie nigdy nie będzie odpowiadać (chcielibyście taki komfort? :). Trzecie (z powołaniem na Sąd Najwyższy) – będzie ten temat rozpatrywany przez pryzmat podjęcia działań na gruncie nieprecyzyjnych i niewyznaczających terminów przepisów o likwidacji stowarzyszeń lub fundacji. Słowem – jak sobie trafisz.

Co w związku z tym zrobimy?
Tekst Przemysława będzie stanowił materiał wyjściowy do poddania przez niego problemu pod rozwagę Partnerstwa 28 ds. monitorowania barier prawnych w aktywności obywatelskiej, w ramach którego nasz Program prowadzi działania na rzecz dobrego i przyjaznego prawa dla ngo i aktywności obywatelskiej.

Przy okazji!
Dwie informacje. Mamy w planach, by w ciągu roku publikować teksty jak linkowany Przemka, opisujące te regulacje prawne, które powinny być poddane ewentualnym zmianom. Będzie to jedno z głównych działań eksperckich Programu.

Druga kwestia, to aspekt czysto praktyczny. Do czasu zmiany prawa lub jednoznacznej wykładni, powyższy problem Przemysław proponuje obejmować prewencyjnymi przepisami statutowymi, które w razie (czego nikomu nie życzymy) potrzeby mogłyby być pomocne sądom w ocenie odpowiedzialności członków zarządu.

[Opracował Przemysław Żak]