Grupa monitorująca zatrudnianie do rad nadzorczych w spółkach komunalnych w Krakowie.

Dzięki spotkaniu z Zenonem Michajłowskim udało się wypracować wspólny i spójny temat, którym grupa chce się zajmować. Zadania, które wykonuje miasto są zwykle wykonywane przez różne przedsiębiorstwa, a ponieważ jednostki samorządu terytorialnego maja możliwość tworzyć spółki prawa handlowego, to mnóstwo zadań, z którymi mieszkańcy maja do czynienia codzienne jest wykonywane właśnie przez spółki komunalne (np.transport publiczny, wywóz śmieci). Zainspirowani głosami z prasy, które alarmowały o nieścisłościach w zatrudnianiu do rad nadzorczych, stwierdziliśmy, że możemy i chcemy przyjrzeć się bliżej kwestii tego zatrudniania.

Zadanie polega na sprawdzeniu materiałów prasowych, analizie prawa regulującej angażowanie do rad nadzorczych a następnie skonfrontowanie tego z rzeczywistością krakowska.

By zdobyć potrzebne informacje będziemy korzystać głównie z informacji zawartych na BIP-ach oraz instrumentów jakie nam daje ustawa o dostępie do informacji publicznej. Czas trwania projektu jest na tyle ograniczony, że nie będziemy w stanie zająć się wszystkimi spółkami. Zdecydowaliśmy, że wybierzemy 3 spółki, w których 100% udziałów należy do miasta i które maja największy kapitał zakładowy.

Mamy nadzieje, że informacje rozwieją wątpliwości co do legalności podejmowanych decyzji przez Prezydenta Miasta Krakowa, w zakresie zatrudniania do rad nadzorczych spółek komunalnych. Jeśli okaże się, że faktycznie istnieją nieścisłości, to dzięki narzędziom z kodeksu postępowania administracyjnego oraz innym nie formalnych instrumentom (np.petycje) postaramy się wpłynąć na zły stan rzeczy by wywołać pozytywna zmianę.

 

Harmonogram działań

 

info-swiss-dofin_sds13