Anna Borowiec
Kierownik Projektu


Managerka z wykształcenia i praktyki


W Fundacji… działam od 2012 roku, najpierw jako wolontariuszka, następnie wolontariuszka-koordynatorka, a od 2014 roku jako kierownik projektu. Między innymi uczestniczyłam w monitoringu kampanii wyborczej w Krakowie w 2014 roku, rejestrowałam wideo posiedzenia Rad Dzielnic, oraz Komisji przy RMK.


W wolnym czasie… śledzę to, co dzieje się lokalnie i globalnie.