Uwagi do projektu Zmiany Statutu Miasta Krakowa

Złożyliśmy na ręce Dominika Jaśkowca, Przewodniczącego Komisji ds Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego Rady Miasta Krakowa, uwagi do projektu Zmiany Statutu Miasta Krakowa w zakresie dostępu do informacji publicznej.

Zachęcamy do lektury!

Pliki do pobrania:

Uwagi do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającego Statut Miasta Krakowa [druk 1122]

Dodatkowe uwagi do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa, zmieniającego Statut Miasta Krakowa [druk 1122]