Zwrot VAT dla gmin

Gminom zwracają VAT.

Urzędnicy tłumaczyli, że przepisy są skomplikowane i dlatego wcześniej nie starali się o zwrot części nadpłaconego podatku od towarów i usług dla gmin. Teraz to się zmienia i dużej liczbie samorządów udaje się odzyskać nadpłacony VAT. To zasługa ostatnich orzeczeń sądów i decyzji izb skarbowych. Dzięki temu do gmin płyną miliony złotych, ale skorzystają na tym również firmy konsultingowe, które za setki tysięcy zł doradzają lokalnym samorządom.

.

Samorządy się tłumaczą.

– Zwrot VAT dla gmin to nowość. Nasi pracownicy nie byli w stanie sobie z tym poradzić. Skorzystaliśmy z pomocy dużej międzynarodowej korporacji – mówi Maciej Kolasa, zastępca wójta w Nowym Targu. Jedną z nich jest PWC, która pomogła już m.in. Czarnemu Dunajcowi, za kwotę ponad 220 tys. zł. Na usługę nie ogłasza się przetargów, co martwi Urząd Zamówień Publicznych, bo zgodnie z Prawem zamówień publicznych konkurs nie jest wymagany tylko na zamówienia o wartości do 14 tys. euro. Samorządy wyjaśniają, że nie organizują przetargów, bo nie ma możliwości oszacowania wartości zamówienia, czyli ile wyniesie zwrot. Wysokość wynagrodzenia dla zleceniobiorców ustala się procentowo.

.

Kiedy VAT.

Przypomnijmy, że organy władzy publicznej mogą prowadzić dwa rodzaje działalności. W pierwszym o profilu publiczno-prawnym (np. wydawanie tablic rejestracyjnych) nie jest możliwa konkurencja z sektorem prywatnym i dlatego urzędy nie są podatnikami VAT. Z kolei w drugim przypadku samorządy wykonują czynności, które mogą świadczyć również prywatni przedsiębiorcy. Ponieważ wtedy dochodzi do konkurencji, podmioty publiczne stają się podatnikami VAT,  mogą więc żądać zwrotu nadpłaconego podatku.

.

O to, czy również Kraków stara się o zwrot nadpłaconego podatku VAT postanowiliśmy zapytać Urząd Miasta Krakowa.

Odpowiedź otrzymaliśmy od Aliny Kwaśniak, dyrektor Biura Skarbnika Miasta Krakowa. – W latach 2007-2012 Gmina Miejska Kraków w całości odzyskała nadpłacony podatek VAT – napisała do nas przedstawicielka miasta. Jak nas zapewniła Kraków nie korzystał w tym celu z usług firm prywatnych. Pełna odpowiedź dyrektor Biura Skarbnika jest dostępna poniżej.

5.07. wysłaliśmy drugi wniosek w tej sprawie, prosząc o uzupełnienie  brakujących informacji o podatku odzyskanym w roku 2013, a także o to, czy podatek był odzyskiwany zbiorczo przez Gminę, czy też osobno przez Gminę i miejskie jednostki organizacyjne.

Do Krakowa wróciło prawie 241 mln zł.

Biuro Skarbnika Krakowa uzupełniło dla nas swoją odpowiedź w temacie zwrotu podatku VAT. Wynika z niej, że Miastu zwrócono nadpłacony VAT także w bieżącym roku. I tak w latach 2007-2013 Kraków odzyskał w sumie prawie 240,60 mln zł. Wartość zapłaconego podatku VAT sięgnęła prawie 145,88 mln zł. Wiemy również, że miejskie jednostki organizacyjne samodzielnie rozliczały się z podatku, przy czym zwroty ich VAT-u wliczane są do ogólnej sumy podatku zwróconego gminie. Więcej szczegółowych informacji znajdziecie poniżej.

Opracował: Artur Bartkowiak

.

Korespondencja:

Wniosek z 15.05.2013 r. do Urzędu Miasta Krakowa.

Odpowiedź UMK 29.05.2013 r.

Wniosek z 5.07.2013 r.

Odpowiedź Urzędu Miasta Krakowa z 19.07.2013 r.